Op zoek naar een volgende woning?
De wens om groter of kleiner te wonen, is de belangrijkste reden om te verhuizen. Wat is in jouw situatie de reden? Bij een volgende koopwoning zijn er meer zaken waar je aan moet denken dan als je starter bent.

Overwaarde of restschuld?
Overwaarde
Bij verkoop wordt met de opbrengst eerst de hypotheek afgelost. Dan zijn er nog de kosten van de verkopende makelaar en wat er onderaan de streep overblijft is de overwaarde.

Als je binnen 3 jaar na verkoop een nieuwe woning koopt krijg je te maken met de ‘Bijleenregeling’.

Kort samengevat betekent het dat je de overwaarde moet gebruiken voor de aankoop van je nieuwe woning om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Over het deel wat je niet gebruikt, maar wel moet lenen heb je dan geen hypotheekrenteaftrek.

Restschuld
Is de opbrengst uit verkoop kleiner dan de hypotheek dan spreek je over een restschuld. Een restschuld kan meegefinancierd worden, maar heeft dus wel invloed op het maximale leenbedrag.

Voor de restschuldfinanciering gelden bij hypotheekverstrekkers verschillende regels. Sommige verstrekken een percentage van de waarde van de woning, andere doen het uitsluitend bij NHG hypotheken.

De rente op een restschuldfinanciering is sinds 1 januari 2018 niet meer fiscaal aftrekbaar. Vaak wordt door de hypotheekverstrekker als voorwaarde gesteld dat de restschuldfinanciering minimaal met annuïteiten wordt afgelost in 15 jaar.

Hypotheekvorm
Welke hypotheekvorm heb je nu? En welke rente betaal je en wat zijn de voorwaarden? Bij het kopen van een volgende woning krijg je met meer zaken te maken dan de koop van een eerste woning.

Hypotheekvorm meenemen
Heb je een bestaande hypotheek sinds eind 2012? Dan mag je onder voorwaarden de hypotheekvorm behouden. Heb je bijvoorbeeld een ‘bankspaarhypotheek’, dan mag je deze inbrengen in een nieuwe ‘bankspaarrekening’. Heb je een aflossingsvrije hypotheek, dan mag je deze tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning behouden.

Heb je een bestaande hypotheek vanaf 2013? Dan los je jouw hypotheek af in maximaal 30 jaar. Bij een volgende woning wordt het oorspronkelijke aflossingsschema voor het bedrag van de huidige hypotheek voortgezet. Voor het bedrag dat je meer leent gaat opnieuw een termijn van 30 jaar in. Hierbij heb je nog wel de keuze om het lineair of met annuïteiten af te lossen.

Hypotheekrente meenemen
Onder bepaalde voorwaarden staan hypotheekverstrekkers het toe om het rentecontract mee te verhuizen. Dat is natuurlijk alleen interessant als de marktrente op dat moment hoger is dan jouw rentecontract.

Verkoop en aankoop
Iets om over na te denken is of je eerst je eigen woning verkoopt en dan pas de volgende woning koopt of misschien wel andersom. Als je verhuisd naar een volgende koopwoning, dan zullen de verkoop en aankoop in de meeste situaties niet goed op elkaar aansluiten.

Eerst verkopen
Wil je dubbele woonlasten voorkomen? Dan zal je eerst je eigen woning moeten verkopen. En wil je exact weten welk bedrag je kunt uitgeven voor de nieuwe woning? Pas bij verkoop weet je wat het bedrag aan overwaarde is.

Eerst aankopen
Verwacht de makelaar jouw woning snel te kunnen verkopen? Of heb je voldoende spaargeld en of inkomen om gedurende een periode de dubbele maandlasten te betalen? Dan kun je ook eerst je volgende woning kopen en pas later je oude woning verkopen.

Overbruggingskrediet
Is je oude woning nog niet bij de notaris overgedragen aan de nieuwe eigenaar? Dan heb je de overwaarde nog niet ontvangen. In die situatie kun je gebruikmaken van een overbruggingskrediet. Daarmee leen je de (verwachte) overwaarde. Als je de woning verkoopt wordt met de opbrengst de bestaande hypotheek en het overbruggingskrediet afgelost.

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn?

Start hier met stap 1